Protecció de dades

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Immocúbic es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l'establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades es podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: IMMOCUBIC, SCP Cif: J25791583 c/ Migdia,30 baixos 25300- TÀRREGA (Lleida) Telèfons: 973 31 44 97-618 300 339- 699 103 732 Mail: immocubic@immocubic.com Política de privacitat El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals. Immocubic SCP amb CIF J25791583 és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recollides a través del lloc web. Immocubic SCP informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. Finalitat del tractament de les dades. Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment així com per poder enviar-li informació sobre els nous productes i serveis. El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web http://www.immocubic.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Immocubic SCP procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Dades recaptats per a la prestació d'un servei Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d'un servei seran els mínims exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals. Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts. Dades recollides per a la sol·licitud d'informació a través del formulari web. Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada mitjançant el formulari. Exercici dels drets D'acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal o al correu electrònic immocubic@immocubic.com Per a l'exercici dels drets s'ha d'identificar mitjançant la presentació del seu DNI. destinataris Immocubic SCP informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser, per exemple, empreses de solvència patrimonial (en el cas d'impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties que estableix la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis (per exemple, l'empresa de manteniment informàtic, l'assessoria). Immocubic SCP manté uns criteris estrictes de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades Variació de les dades Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació. Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a immocubic@immocubic.com Igualment podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es.